Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 2/2024 ειδικότητας ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών.