Εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.