Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας,την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 9:00 και λήξη την 11:00.