Ζωντανή μετάδοση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.