Τροποποίηση ωραρίου Σχολείων λόγω υψηλών θερμοκρασιών.