Πρόσκληση για ενημέρωση κτηνοτρόφων σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.