Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 20:30.