Γενική συνέλευση της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Παρασκευής στις 16/11/2012