Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 03-06-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00’ .