Διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας