Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ζελίου στις 31-05-2022 και ώρα 21:00.