Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Τηλεδιάσκεψης την 13η Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη με ώρα 20:30.