Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 20η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30