Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 30η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30