Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 22η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00