Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 7η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30