Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 3η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30