Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00