Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00