Τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 24/01/2013