Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Αμφίκλειας - Ελάτειας στις 16/07/2013