Τακτική μέσω Τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 20η Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8:00 μμ.