Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 09-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30’.