Τακτική με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 22η Μαρτίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ