Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Πρακτικό 1