ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ