Αποφάσεις 9ης / 30.09.2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας