Απόφαση Δ.Σ. :Περί εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Μπράλου.