Παρουσίαση του Φορέα Ε.Π.Α.Ψ.Υ και καταπολέμηση του στίγματος.