Παράταση της Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων Ωφελουμένων/ ανέργων μέχρι τις 31 Αυγούστου για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.( Μητρώο Ωφελουμένων Α ́φάσης).