ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ