Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/07/2013