Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/10/2013