Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (Β φάση Επιχειρησιακού Σχεδίου) 2020-2023.