Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας