Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη με ώρα έναρξης την 4:00 μμ και λήξη την 6:00 μμ.