Δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11η Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα με ώρα έναρξης την 11:30 πμ και λήξη την 13:30 μμ