Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 07-07-2020 με ώρα έναρξης την 18:00 και λήξη την 20:00