Αποσπάσματα Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Ζελίου