Αποφάσεις 5ης / 10.03.2016 Εκτακτης Δημόσιας Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας