Αποφάσεις 3ης /16.12.2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας