Αποφάσεις 1ης / 18.09.2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας