Ανακοίνωση πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα Άθληση για Όλους