1η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας στις 15 Ιανουαρίου 2018 και αποφάσεις