ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β’