Τρίτη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δρυμαίας 2012