Τέταρτη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής 2012