Τέταρτη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας