Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ζελίου την Δευτέρα 5-9-2016 και ώρα 13:00΄