Τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ελάτειας στις 26/06/2012